fbpx

שאלות ותשובות

בשלב הראשון לאחר המלצה למכשיר CPAP, תתבצע התאמה והתנסות עם המכשיר לתקופה של שבוע ימים.
לאחר תקופה זו, תתקיים פגישה עם סוכן מטעמנו, שיבצע פריקת נתונים ונראה את השפעת המכשיר על מצב של דום נשימתך בשינה.
במידה ומכשיר ימצא יעיל – תוכל לרכוש את המכשיר ולשפר משמעותית את איכות החיים שלך.

בהתאם לנהלי הקופה בה אתה מבוטח.

את החשבונית יש להעביר לקופה על פי הנהלים הפנימיים שלה.

אחריות היצרן בגין המכשיר היא ל3 שנים., כל קופה רשאית להרחיב את אחריות בגין המכשיר, מעבר לתקופה זו.

ברשותנו מכשירים אשר עובדים במתכונת שבת

ניתן לרכוש רצועות אוניברסליות שמתאימות לרוב המסכות שקיימות בשוק, עם זאת יש לציין כי אין חלקי חילוף למסכות.

    שליחת הודעה