fbpx

CPAP של שבת

מכשיר CPAP מותאם לאנשים דתיים

הלחץ הטיפולי יהיה לחץ קבוע, בעוצמה שהוגדרה מראש למניעת כיבוי המכשיר בטעות בשבת – יש ללחוץ על כפתור הכיבוי לפרק זמן ארוך מהרגיל.

התצוגה כבויה לחלוטין, אין כל רישום של נתונים לזכרון המכשיר אין אפשרות להתחבר לרשת האינטרנט ואף לא לאפליקציה היעודית של המכשיר.

כל ההתראות כבויות – מצב “הדלקה אוטומטית ע”י נשימה” מבוטל.

מצב “כיבוי אוטומטי עם הסרת המסיכה” מבוטל מצב “הפחתת לחץ בזמן נשיפה” מבוטל


    שליחת הודעה